Oferta pakietów internetowych

 


Nazwa pakietu

Basic Connect Optimum Advanced
Nielimitowany dostęp do Internetu                                    Tak

Tak

Tak

Tak

Prędkość łącza (download/upload) 
10Mbps / 1Mbps  

20Mbps / 1Mbps  

30Mbps / 2Mbps    

40Mbps / 4Mbps

Prędkość łącza w godzinach 24:00 do 8:00

bez zmian  

bez zmian 

60Mbps / 4Mbps  

80Mbps / 8Mbps  

Abonament miesięczny za stały publiczny adres IP

10,-

10,-

10,-

10,-

Abonament miesięczny
49,-

59,-

69,-

79,-

Opłata jednorazowa za przyłączenie

99,-*  / 199,-

99,-*  / 199,-

99,-*  / 199,-

99,-*  / 199,-

Czasowe zawieszenie trwania umowy (do 2 miesięcy)

20,-

20,-

20,-

20,-

Okres obowiązywania umowy
2 lata / 1 rok

2 lata / 1 rok

2 lata / 1 rok

2 lata / 1 rok

 

Oferta pakietów internetowych dla instalacji zbiorczej w Poznaniu

 


Nazwa pakietu

Basic Connect Optimum Advanced
Nielimitowany dostęp do Internetu                                    Tak

Tak

Tak

Tak

Prędkość łącza (download/upload) 
  50Mbps / 50Mbps  

100Mbps / 100Mbps 

200Mbps / 200Mbps

500Mbps / 500Mbps  

Abonament miesięczny za stały publiczny adres IP

 10,- 

10,-

10,-

10,-  

Abonament miesięczny

45,-* / 49,-

49,-* / 59,-

59,-* / 69,-   

69,-* / 79,-

Opłata jednorazowa za przyłączenie
1,-

1,-

1,-

1,-

Czasowe zawieszenie trwania umowy (do 2 miesięcy)

20,-

20,-

20,-

20,-

Okres obowiązywania umowy

2 lata / 1 rok

2 lata / 1 rok

2 lata / 1 rok

2 lata / 1 rok


*Opłata przy umowie na 2 lata.


Oferta obowiązuje dla klientów o potwierdzonych uprzednio warunkach technicznych.
Prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 22 211 2007 lub +48 601 888 679 
albo e-mailem: internet@netpoint.pl

 

Oferta usług indywidualnych

 

Inne prędkości łącza

Do uzgodnienia

Komercyjne strony www i katalog ftp

Do uzgodnienia

Usługa - NETpoint VPN

Do uzgodnienia

 

Opłaty za usługi dodatkowe

 

Opis


Opłata

Zwielokrotniona opłata za przedterminowe rozwiązanie umowy – dotyczy umów na czas określony

300,-

Opłata manipulacyjna za podłączenie Urządzenia w nowym miejscu (przeniesienie łącza)

Do uzgodnienia

Kara umowna za ponowne podłączenie do sieci

Po zablokowaniu „Urządzenia” w wyniku nieterminowego uregulowania rachunku

50,-

Opłata za nieterminowy zwrot „Urządzenia”

300,-

Kara umowną za próbę podłączenia dodatkowych terminali do sieci poza adresem instalacji wyszczególnionym w umowie

300,-

Zmiana abonamentu na niższą przepływność przed upływem terminu umowy

50,-

Zmiana abonamentu na wyższą przepływność

brak opłaty